Προσφορές

Ενα Ατομο

Bath use 25' + Ayak Foot Massage 25'

Διάρκεια 50' - €55.00

Δυο Ατομα

Bath use 25' + Pasha or Kara Sabun Body Peeling 25'

Διάρκεια 50' - €85


Bath use 15' + Kese Genis Foam Massage 80'
Διάρκεια 95' - €176

Εξι Ατομα Okram Yoga

Okram Yoga 25' + Kara Sabun Body Peeling

Διάρκεια 50' - €385.00

8 Tyllirias Square 1016
Nicosia, Cyprus
+357 22 460006

Get Directions